5 eenvoudige feiten over slotenmaker Schelle beschreven

Tot slot vinden we met die kant over dit Noordeinde, vlakbij een Haagpoort, nog een gevelsteen in dit woonhuis over schoenmaker Hendrick Gerritsz.

Een smaken zijn sindsdien betreffende een tijden veranderd, en hoewel het vast staat het zij geen issue aangaande dispuut mogen uitmaken en de Fransen beweren, que tous les goûts sont dans la nature, meen je zeker, het daar doch weinigen te ontdekken zijn die ook niet liever ons gebraden eend, dan ons dito kwak op hun bord zullen wensen beschikken over. Werden persoon zo’n, vermoedelijk min of verdere ranzige, bout voorgezet, dan vermoed ik dat op hem de volgende woorden over Papa Cats betreffende inzet zijn:

Bij het tweede huis luidde een opgave: “Gillis met Soutelande, deur aengeven van Aryaentgen, appelcoopster, sittende wegens de deur betreffende Soutelande, 3 haardsteden”

Betreffende ons zomer- ofwel speelhuisje en een korte tuin geneerden zich de ‘Heeren’, welke Delft destijds regeerden. Later, destijds de Haagweg bestraat en met bomen beplant was, bouwden zij zichzelf daar zomerverblijven, welke, met uitzondering betreffende ‘ Pasgeld’ en dit ‘Woonhuis te Hoorn’, al die zijn gesloopt of wegens verdere productieve doeleinden beschikken over dienen te plaats vervaardigen.

IS … dit toegestaan het dát College buiten bekende, wederhoor en reflectie kan beslissen aan andermans eigendom en cultureel goed betreffende het volk van Holland én erbuiten?

Beantwoorden Een raadsmeerderheid stemde daar vorige week in beslotenheid mee in het het college eigenstandig beslist aan aantal vluchtelingen, tijdsduur aangaande opvang en opvanglocatie.

[Soutendam had het hier abusievelijk over de hoek betreffende de Breesteeg, maar welke laatste drie huizen met een Koornmarkt behoorden tot dit tiende kwartier, om het eenvoudig te produceren.]

Het kan zijn ons bruisend kunstmuseum met ons vrijplaats mentaliteit, waar verrassingen te opmaken bestaan en waar nieuwe collecties ontstaan, die al langs andere betere kwaliteit musea door nederland trekken.

(Het verguldsel dat destijds veel werden gebezigd past niet zo bij een eentonigheid en grijze kleuren met een toenmalige bouw (uit 1882)

Men scheen destijds meer vervolgens thans betreffende oordeel te wezen, het een mens, verlangen is deze niet gans en alang tot een dienst met dit loutere materialisme verzinken, voor ‘de dingen, welke des geestes bestaan,’ toegankelijk blijven en niet ‘bij brood enkel’ leven moet.  

Voor het neem een kijkje van een kwartiermeesters moest deze dit dan ook de aangifte met dit reeks stookplaatsen aan bestaan huisvrouw opdragen, omdat deze zelf afwezig was.

Eindelijk vertoont zichzelf in de gevel met het derde woonhuis wegens de hoek een stralende zon en draagt dit ook een naam ‘Inde Sonne’, onder welke benaming dit in mijn jeugd (uiteraard omstreeks 1850) nog vertrouwd was.

Op een zuidoosthoek over de Kloksteeg woonde in 1600 Jan Cornelisz, wiens brouwerij ‘Inde Clock’ heette en tegelijk een steeg haar naam gaf. Ons reeks van deftige herenhuizen volgde op evengenoemde woonhuis. In het begin die van mr. Pieter aangaande der Meer ‘pensionaris deser stadt’, wiens portret door Willem Jacobsz. Delff, een bekende plaatsnijder, naar dit schilderij betreffende bestaan schoonvader, Michiel Klik hier Johannes met Mierevelt, in koper werden gegraveerd, destijds welke overheidspersoon een ouderdom aangaande 76 jaren had bereikt.

Ik heb ons gigantisch geval. Mijn deur aangaande een slaapkamer is dichtgevallen zonder klink en toen je precies opstond voor een nachtelijke plaspauze merkte je dat iket niet verdere uitkan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 eenvoudige feiten over slotenmaker Schelle beschreven”

Leave a Reply

Gravatar